Algemeen

Algemeen

Of je pas begint of al gevorderd bent, jong of oud, competitief en/of recreatief is ingesteld, bij TC Echt komt ieder aan zijn trekken. Ook de sociale contacten en respect voor de ander staan hoog in het vaandel. Het lidmaatschap houdt in dat men ’s zomers en ’s winters gebruik kan maken van de tennisbanen.

Meer informatie over de contributie*:
 
   - Senioren (op 1 januari 2024 17 jaar of ouder)     € 160,-
   - Junioren (op 1 januari 2024 11 jaar of ouder)      € 70,- 
   - Overige Junioren                                                      € 40,-
   - Studenten (uitwonend, schriftelijk aanvragen)     € 75,-
   - Rollers                                                                       € 62,50

*De contributieregeling wordt jaarlijks op de ALV opnieuw vastgesteld

*Indien je gedurende het seizoen lid wordt: tot 1 juli 100%; vanaf 1 juli 50% korting.

   - Competitielidmaatschap voor- en najaar.
     Het is mogelijk om je aan te melden als competitie-lid.
     Hiervoor zijn een aantal voorwaarden opgesteld:
      * Vooraf en tijdig goedkeuring aan het bestuur vragen.
      * Maximaal 2 personen per team kunnen in aanmerking komen,
         voor de duur van 1 kalenderjaar.
      * De verzoekende speler moet lid zijn van 2 verenigingen.
      * Het competitie tarief is €60, voor 7 weken competitie spelen en
         trainen met het team gedurende deze periode voor de
         betreffende aanvrager.
      * Het team betaalt daarnaast de competitiebijdrage.
      * Er kan maximaal één jaar gebruik worden gemaakt van het
         competitielidmaatschap. Hierna kan de betreffende speler een
         normaal lidmaatschap aangaan of zich uitschrijven.

Formulieren + pasfoto sturen naar: 

   Secretariaat TC Echt
   Postbus 219
   6100AE Echt
   E-mail: secretariaat@tcecht.nl 

Opzegging dient vóór het einde van het kalenderjaar te gebeuren anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.