Lidmaadschap opzeggen

Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap willen opzeggen bij TC Echt dan gelden er een aantal regels:

  • Het lidmaatschap bij TC Echt dient uiterlijk per 31-12 van het voorgaande kalenderjaar beëindigd te worden.
  • Wordt een lidmaatschap op of na 01-01 van het lopende kalenderjaar beëindigd dient de speler/speelster de volledige contributiebijdrage te betalen voor het betreffende kalenderjaar.
  • U kunt u alleen schriftelijk afmelden door dit te melden via secretariaat@tcecht.nl