Jeugd Training 2018

Beste jongens, meisjes en ouders,


Algemene informatie trainingen

Er worden 20 lessen gegeven op ons eigen tennispark. Er zijn trainingsmogelijkheden op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdagochtend. Voor de trainingen onderscheiden we drie groepen:
      • Kleutertennis voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.
      • Tenniskids rood (mini), oranje (driekwart) en groen (beginnend grootveld) voor kinderen van 7 tot circa 12 jaar.
      • Jeugd grootveld. De eerste twee groepen trainen 1 uur per week. De jeugd grootveld trainen anderhalf uur per week.

Wil je meer dan één keer per week trainen dan kun je dit aangeven op het formulier. Indien er voldoende ruimte voor is passen we dit in. Daarnaast is het mogelijk privé training te volgen. Je kunt dit ook aangeven op het formulier. De trainer zal dan contact opnemen om hier afspraken over te maken. Regeling voor alle groepen
      • De groepen worden door de trainers ingedeeld naar niveau, leeftijd en functioneren in de groep. Indien hier vragen over zijn kunt u zich wenden tot de trainer.
      • Er wordt gestreefd naar een groepsgrootte van 8 kinderen en bij de kleuters 6.
      • Informatie betreffende de indeling krijg je tijdig per mail.
      • Om aan de trainingen deel te nemen moet de contributie betaald zijn.

Voor de hoogte van de contributie en de betaalwijze zie onze website algemeen/lid worden. De kosten voor de zomertraining
      • Kleutertennis: €100
      • Tenniskids: €130
      • Grootveld: €160
      • Privé training: op aanvraag
      • Op een extra training per week krijg je €20 korting.

Verhinderingen
Kleutertennis en tenniskids worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag en/of zaterdagochtend gepland. Verder zijn er trainingsmogelijkheden op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdagochtend. Je kunt één dag aangeven wanneer je bent verhinderd. We proberen daarmee bij de groepsindeling rekening te houden. LET OP!:
      • Opgave voor training betekent een verplichting tot betaling van het verschuldigde bedrag.
      • Betaling van de training dient plaats te vinden bij aanmelding of ten laatste voor aanvang van de eerste les.

Indien u niet betaald heeft, wordt deelname aan de lessen opgeschort tot de betaling is verricht. Vul het aanmeldformulier in en lever dit in bij je trainer of mail het naar trainingen@tcecht.nl Betalen door overmaking naar: bankrekeningnr.: NL40 RABO 0579 1364 77 tnv. penningmeester TC Echt, onder vermelding van zomertraining 2018, naam en geboortedatum van uw kind(eren). Evenals vorig jaar willen we aan het begin van het zomerseizoen een ouderavond plannen. Op deze avond zullen we u informeren over alle jeugdactiviteiten van dit jaar. Op korte termijn laten wij u per mail weten wanneer deze ouderavond plaats zal vinden.


Met vriendelijke groet,

Trainers en jeugdcommissie TC Echt

Voor vragen kunt u bellen naar:
Maurice Maessen: 0032-89704526 overdag, 0625123106
Anouk Nelis: 06-15222754
Martijn Peters: 06-23546013