Ons Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Hans Laenen
Tel. 06-54951827

 • Voorzitter Bestuur
 • Voorzitter Algemene Ledenvergadering
 • Voorzitter Dagelijks bestuur
 • Sponsoring
 • Jeugdzaken
 • Beleidsplan
 • contracten en algemene zaken

Taakaccent Public Relations & Communicatie:

Bas Hendrikx

Tel. 06-53200906

info@tcecht.nl 

 
 • interne / externe communicatie

 • beheer website

 • beheer facebooksite


Taakaccent Financiën:

Jeroen Niessen

penningmeester@tcecht.nl

 

 • Opmaken begroting/jaarrekening
 • Boekhouding
 • Inning contributie &fiattering/verichten betalingen
 • Subsidies
 • Renovaties
 • Lid van het dagelijks betsuur

Taakaccent Secretariaat:

Femke Beunen    

Tel. 06-24429641                   

Postbus 219 6100AE Echt   

secretariaat@tcecht.nl

 • Ledenadministratie / secretariaat
 • In -en uitgaande post/archivering
 • Opmaken verslagen
 • Lid dagelijks bestuur

 

Taakaccent Toernooien

Eric Cox        

Tel. 06-41226882

 

 

 • Rollers Smashing Echt
 • Paros Smashing Echt
 • Rabobank Young Smashing Echt
 • Old Smashing Echt
 • Clubkampioenschappen
 • Familietoernooi

Taakaccent Wedstrijdtennis

Edwin Willems

competitie@tcecht.nl

 • Competities Landelijk en Regio Zuid
 • Tennisstimulering
 • Draaiboek activiteiten

 


Taakaccent Park en clubhuis:

John Bloks

 • Opmaken banen en banenonderhoud
 • Verbetering park en parkonderhoud
 • Dagelijks onderhoud clubhuis, incl. kleine reparaties
 • Aanschaf en onderhoud materialen
 • Vergunningen

Voorzitter jeugdcommissie


 Egon Mooren   

jeugd@tcecht.nl

 • tennisstimulering jeugd (scholen);
 • organisatie clubkampioenschappen Mini A, Mini en driekwart;
 • organisatie Knltb jeugdtoernooien op park TC Echt;
 • organisatie kamp voor jeugd 10-17 jaar;
 • begeleiding woensdagmiddagcompetitie;
 • overige Jeugdactiviteiten w.o. Whozznext.