Stand van zaken padelbanen TC Echt 26 april '24

Beste leden van TC Echt,

Na de bijzondere algemene ledenvergadering van 13 december jongstleden is er, mede vanwege opgelopen vertraging bij de gemeente, even radiostilte geweest vanuit de padelcommissie. Ondertussen is er veel gebeurd. Graag geven we je een update over de vorderingen.

Na de ledenvergadering, waarin de leden unaniem akkoord zijn gegaan met de plannen voor de aanleg van 4 padelbanen en 1 of 2 nieuwe tennisbanen, zijn we intensief met de gemeente aan de slag gegaan om een conceptontwerp op te stellen.

In het conceptontwerp is preciezer bekeken waar en hoe de padelbanen komen te liggen, wat nodig is voor de renovatie van gravelbanen 8/9 en hoe de nieuwe tennisbaan/banen passen op het oude KVW-terrein achter banen 5/6/7. Ook zijn de wensen ten aanzien van groen, verharding, verlichting, zitbanken, hekwerk, afwatering et cetera meegenomen.

Na diverse besprekingen heeft de gemeente definitief toegezegd dat er 2 nieuwe smashcourt tennisbanen gerealiseerd worden op het terrein achter banen 5/6/7. Dit betekent dat wij per saldo 11 tennisbanen behouden en 4 padelbanen op ons park gaan verwelkomen.

Het conceptontwerp dat we in de bijlage hebben geplaatst, is nog op een aantal punten aangepast en dit heeft deze week tot een definitief ontwerp geleid. Dit ontwerp wordt verder uitgewerkt in een bestektekening en de bijbehorende ramingen. Op basis van het bestek worden vervolgens meerdere aanbieders uitgenodigd in de (onderhandse) aanbestedingsfase.

Verder start nu het vergunningstraject. De voorbereidende onderzoeken die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag zijn afgerond. We zijn verheugd dat alle onderzoeken die nodig zijn voor de aanvraag positief zijn en ruim binnen de de gestelde normen blijven. Denk hierbij aan geluidsonderzoeken en bodemonderzoeken.

Voorlopige planning (ter indicatie en op basis van de gegevens die nu bekend zijn):

Periode

Fase

Mei - Aug

Vergunningstraject

Mei - Juni

Bestek fase

Juni - Aug

Aanbestedingsfase

Sept - Nov

Uitvoering

 

Zoals uit bovenstaande ingeschatte tijdlijn af te lezen is, verwachten wij dat de aannemer niet eerder dan na de bouwvak kan starten met de uitvoering. In welke volgorde het project gerealiseerd gaat worden (padel/renovatie 8+9/aanleg 2 nieuwe banen), is nog niet bekend. Er zal in ieder geval zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de najaarscompetitie en andere activiteiten, maar we ontkomen natuurlijk niet aan enige hinder.

Voor alle aspirant padel(combi)leden betekent deze planning dat zij helaas nog iets langer moeten wachten. Wij doen er alles aan wat binnen onze macht ligt om de realisatie zo snel mogelijk te verwezenlijken.

Wij zijn druk bezig met de aanleg van de banen, maar er komt nog veel meer bij kijken om te kunnen padellen zodra de banen klaar zijn. Dat kunnen we zeker niet alleen. Denk je hier graag over mee? Stuur ons dan een bericht!

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Met sportieve groet,

Padelcommissie TC Echt

padel@tcecht.nl