Reglement

Club Reglement Tennisclub Echt - versie Mei 2013

Tijdens het spelen van wedstrijden is het dragen van tenniskleding verplicht. Gebruik alleen tennisschoenen geschikt voor gravelbanen.

De speeltijden worden via de computer ingeroosterd aan de hand van het doorhalen van Uw spelerspas van TC Echt. Voor 19.00 uur kan de speler zelf kiezen op welke baan gespeeld wordt, na 19.00 uur bepaalt de computer dit. Voor een singelpartij (2 deelnemers) wordt 45 minuten ingeroosterd, voor een dubbelpartij (4 deelnemers) 1 uur speeltijd.

Trainingen worden in de computer gereserveerd, evenals baanbezetting voor toernooien en competitie en andere evenenementen. Deze uren worden indien mogelijk van te voren bekend gemaakt aan de leden.

Indien U niet ingeroosterd bent op de computer heeft U in principe geen recht om te spelen en kunt U van de baan gezet worden. Na het spelen bent U verplicht opnieuw in te roosteren, alvorens U weer opnieuw mag gaan spelen. Zijn er geen wachtenden, dan mag U doorspelen. U dient persoonlijk te reserveren en gedurende Uw wachttijd op het park aanwezig te blijven. Bij overtreding van deze regel kan het bestuur Uw baanpas blokkeren.

Bij een groot aantal wachtenden, zijn alleen dubbelspelen toegestaan.

Junioren mogen tot 20.15 uur van de banen gebruik maken.

Om 24.00 uur gaat de baanverlichting uit en wordt het clubhuis gesloten. Tijdens toernooien/competitie e.d. kan hierop door het bestuur een uitzondering gemaakt worden.

Deelnemers/sters aan de competitie en toernooispelers/sters van TC Echt is het niet toegestaan om buiten hun wedstrijden vrije banen te bezetten, tenzij deze banen vrij zijn. Tennissers van buiten TC Echt kunnen alleen met toestemming van leden van TC Echt gebruik maken van de banen onder dezelfde regel.

Indien direkt onderhoud noodzakelijk is aan de baan waarop U speelt, dient U die baan te verlaten.

Na het spelen dient U de baan te vegen volgens de richtlijnen aangegeven op de aanwezige borden en de baan schoon achter te laten (ook indien de rommel van Uw voorganger is).

Bewaar orde en netheid rond de banen, op het terras en in het clubhuis, kortom in het park.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is het alle leden verboden zich in de keuken of achter de bar te bevinden.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen uit de kantine worden verwijderd.

Aanwijzingen van bestuursleden dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Voor ouders is het toegestaan om met hun kind (dat wel lid is van TC Echt ), gedurende de dag gratis mee te tennissen. Echter indien er leden willen tennissen, zal men de baan vrij moeten maken
versie mei 2013Disclaimer

Ondanks alle, aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch T.C. Echt en de Hostprovider aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade of nadeel die zou kunnen ontstaan uit enige fout (in de ruimste zin van het woord) die op deze website zou kunnen voorkomen! U kunt aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen. De informatie kan gedateerd zijn en regelgevingen aan veranderingen onderhevig zijn.

Links
Een aantal 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen verenigingen, organisaties, stichtingen en bedrijven worden beheerd en waarover T.C. Echt geen controle heeft. Hoewel wij deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid selecteren, draagt T.C. Echt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Tevens kan het zo zijn dat de links naar andere website niet (meer) werken en T.C. Echt aanvaard op geen enkele aansprakelijkheid voor links naar externe websites en de inhoud van die website. Ook de weergegeven instanties en hun adressen kunnen gewijzigd zijn. Wij zouden het fijn vinden dat defecte links aan ons doorgeven worden, alvast bedankt voor de moeite.