Ons bestuur

 

Voorzitter

Angelo Peeters
Tel. 06-16817638
voorzitter@tcecht.nl

 • Voorzitter Bestuur
 • Voorzitter Algemene Ledenvergadering
 • Voorzitter Dagelijks bestuur
 • Sponsoring
 • Jeugdzaken
 • Beleidsplan
 • Contracten en algemene zaken
 • PR & Communicatie

Taakaccent Financiën:

Bente Jessen
Tel. 06-23854489
penningmeester@tcecht.nl

 

 • Opmaken begroting/jaarrekening
 • Boekhouding
 • Inning contributie &fiattering/verrichten betalingen
 • Subsidies
 • Renovaties
 • Lid van het Dagelijks Bestuur

Taakaccent Secretariaat:

Femke Meeuws
Tel. 06-24429641
secretariaat@tcecht.nl

 • Ledenadministratie/secretariaat
 • In- en uitgaande post/archivering
 • Opmaken verslagen
 • Lid Dagelijks Bestuur
 • Beheer social media

Taakaccent Toernooien

Eric Cox        
Tel. 06-41226882

 

 • Rollers Smashing Echt
 • LJTC Young Smashing Echt
 • Smashing Echt
 • Smashing Echt 50+
 • Clubkampioenschappen
 • Familietoernooi

Taakaccent Wedstrijdtennis

Edwin Willems
competitie@tcecht.nl

 • Competities Landelijk en Regio Zuid
 • Tennisstimulering
 • Draaiboek activiteiten

 

Taakaccent Park en clubhuis:

John Bloks

 • Opmaken banen en banenonderhoud
 • Verbetering park en parkonderhoud
 • Dagelijks onderhoud clubhuis, incl. kleine reparaties
 • Aanschaf en onderhoud materialen
 • Vergunningen

Taakaccent jeugd

Vacature   
jeugd@tcecht.nl

 • Tennisstimulering jeugd (scholen)
 • Organisatie Knltb jeugdtoernooien op park TC Echt
 • Organisatie kamp voor jeugd 10-17 jaar
 • Begeleiding woensdagmiddagcompetitie
 • Overige Jeugdactiviteiten w.o. Whozznext